18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Київський математичний колоквіум
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 01 жовтня 2020
Час: 16:10
Доповідач: Віктор Герасименко
Тема: 100 років з дня заснування Математичного інституту УАН (продовження)

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 28 вересня 2020
Час: 15:09
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Теорема Наймарка.

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Пт, 25 вересня 2020
Час: 11:09
Доповідач: Ірина Денега (Інститут математики НАН України)
Тема: Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Ср, 23 вересня 2020
Час: 17:09
Доповідач: Олександр Кравченко, Поліна Мерзлікіна
Тема: 1. Використання методів нелінійного зменшення розмірності на основі дифузійних карт для задачі класифікації даних./ 2. Дифузійне згладження даних
Анотація:

1. Однією з проблем у галузі машинного навчання є використання глибонного навчання на невеликих наборах даних, які не можна доповнити. Для таких наборів даних раціональніше використовувати стандартні алгоритми машинного навчання, але ми стикаємось ще з однією проблемою - малою точністю класифікацій для даних великої розмірності, таких як зображення, аудіозаписи, тощо. Щоб уникнути цієї проблеми зазвичай використовують лінійні алгоритми зменшення розмірності, проте вони не підходять для даних, змінні яких не лежать у напрямках найбільшої дисперсії. Для таких даних доцільніше використовувати нелінійни алгоритми зменшення розмірності.

 

2. Доповідь ознайомить слухачів із поняттям дифузійних координат та їх прикладним використання при згладженні даних (на прикладі 3D об'єктів).
Дифузiйнi вiдображення - це один з нелiнiйних методiв зниження розмiрностi який використовує в якостi мiри подiбностi довжину шляху пройденого
випадковим процесом на неорiєнтованому графi, який побудований на основi вхiдних даних. Якщо про дані можна припустити, що вони описуються многовидом, метод дозволяє перейти до нового базису простору, що уможливлює зменшення існуючих в них осциляцій.
Це є суттєво важливим, зокрема, для медичних даних.


Спільний семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь та Міждисциплінарного науково-дослідного центру складних систем
Керівники: Кондратьєв Ю.Г., Торбін Г.М.
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Ср, 23 вересня 2020
Час: 17:09
Доповідач: Юрій Кондратьєв
Тема: Філософія натуральних чисел

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 23 вересня 2020
Час: 16:09
Доповідач: Volodymyr Lyubashenko
Тема: Шарування на поверхнях і категорії Фукая: квадратичні диференціали
Анотація:

arXiv:1409.8611 ; DOI:10.1007/s10240-017-0095-y ; Strebel, Quadratic differentials, 1984


Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Кочубей А.Н., Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Ср, 23 вересня 2020
Час: 14:09
Доповідач: Ірина Денега (Інститут математики НАН України)
Тема: Квадратичні диференціали та симетризаційні методи в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 21 вересня 2020
Час: 15:09
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Постулати квантової механіки.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 17 вересня 2020
Час: 18:09
Доповідач: Олександра Локазюк
Тема: Реалізації алгебр Лі на прямій та нова групова класифікація (1+1)-вимірних нелінійних узагальнених рівнянь Клейна-Ґордона

Київський математичний колоквіум
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 17 вересня 2020
Час: 16:09
Доповідач: Віктор Герасименко
Тема: 100 років з дня заснування Математичного інституту УАН
Анотація:

Доповідь проходитиме в ZOOM за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/84059791910
Meeting ID: 840 5979 1910
Вхід без пароля.


Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Ср, 16 вересня 2020
Час: 17:09
Доповідач: Bill Mance (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Тема: Borel complexity of sets of normal numbers via generic points in subshifts with specification
Анотація: We study the Borel complexity of sets of normal numbers in several numeration systems. Taking a dynamical point of view, we offer a unified treatment for continued fraction expansions and base b expansions, and their various generalisations: generalised Luroth series expansions and $\beta$-expansions. In fact, we consider subshifts over a countable alphabet generated by all possible expansions of numbers in $[0,1)$. Then normal numbers correspond to generic points of shift-invariant measures. It turns out that for these subshifts the set of generic points for a shift-invariant probability measure is precisely at the third level of the Borel hierarchy (it is a $\Pi^0_3$-complete set, meaning that it is a countable intersection of $F_\sigma$-sets, but it is not possible to write it as a countable union of $G_\delta$-sets). We also solve a problem of Sharkovsky--Sivak on the Borel complexity of the basin of statistical attraction. The crucial dynamical feature we need is a feeble form of specification. All expansions named above generate subshifts with this property. Hence the sets of normal numbers under consideration are $\Pi^0_3$-complete.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 15 вересня 2020
Час: 17:09
Доповідач: Mykola Vovchanskii
Тема: On n-point densities of the point measures in the Arratia flows and their approximations

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85943172589
Дата: Пн, 14 вересня 2020
Час: 14:09
Доповідач: Дмитро Карвацький
Тема: Дослідження об'єктів зі складною локальною будовою, що пов'язані з узагальненими послідовностями Фібоначчі