18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 04 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: О.Харитонова
Тема: Теорія дуальності для неувігнутих функцій корисності за умов невизначеності моделі
Анотація: У доповіді розглядатиметься функціонал максимізації функції корисності, $\sup_{X \in \mathcal{X}(x)}\inf_{Q \in \mathcal{Q}}E_{Q}[U(X_T)]$ за умов повної та неповної ринкової моделі, для не лише ввігнутих фунцій. Буде розглянуто мінімакс-рівності та питання пошуку оптимального розв'язку. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції, посилання https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 03 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Andrey A. Dorogovtsev
Тема: Generalized Gaussian random fields, approximations and self-intersections

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 02 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Ранг Шмідта для змішаних станів. Свідки сплутаності.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 29 жовтня 2020
Час: 18:10
Доповідач: Роман Попович
Тема: Як коректно й ефективно обчислювати та використовувати групи еквівалентності?

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 29 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Роман Осауленко (Інститут математики НАН України)
Тема: Сингулярні ніде не монотонні функції та їх фрактальні властивості (за матеріалами кандидатської дисертації) / Singular nowhere monotonic functions and their fractal properties (presentation of the C.Sc. degree thesis)

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Ср, 28 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Сергій Шкляр
Тема: Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації).
Анотація: Розглянуто лінійні та лінійні за параметром моделі регресії з похибками в змінних. У теоремі про консистентність оцінки TLS послаблено умови консистентності. Оцінки в загальній поліноміальній моделі застосовано в часткових випадках - для оцінювання параметрів кривої другого порядку та параметрів двох прямих. Показано консистентність та асимптотичну нормальність оцінки. Розглянуто нелінійні моделі регресії з похибками вимірювання. Наведено умови консистентності оцінок у моделях Берксона. Показано ідентифіковність моделі логістичної регресій (в припущенні, що похибка вимірювання гауссівська, при мінімальних припущеннях на розподіл спостереженої випадкової величини та без використання side conditions). Запропоновано нові моделі, де можуть використовуватись умовні оцінки. Розглянуто задачу оцінювання тренду на тлі гауссівського процесу. обудовано оцінки для точності наближення дробового броунівського процесу мартингалом. Побудовано оцінки в моделі радіаційних ризиків з класичною похибкою та похибкою Берксона. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 27 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Georgii Riabov
Тема: Coalescing stochastic flows on metric graphs and random dynamical systems

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Вт, 27 жовтня 2020
Час: 16:10
Доповідач: Volodymyr Lyubashenko
Тема: Шарування на поверхнях і категорії Фукая: системи дуг
Анотація:

F. Haiden, L. Katzarkov, M. Kontsevich, Flat surfaces and stability structures, DOI:10.1007/s10240-017-0095-y 
David Nadler, Cyclic symmetries of A_n-quiver representations, http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2014.10.006 
 


Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 26 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Підпростори мінімального рангу Шмідта.

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 21 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Леонід Шуміло
Тема: Великі супутникові дані як основа для інноваційних Українських проєктів

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Ср, 21 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: І. Сенько
Тема: Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання (за матеріалами кандидатської дисертації)
Анотація: У роботі розглядається покращена оцінка найменших квадратів для параметрів векторної лінійної моделі з похибками у змінних для невипадкових регресорів. Встатновлено умови консистентності та строгої консистентності для різних припущень щодо поведінки похибок вимірювання регресорів. Також встановлено умови асимптотичної нормальності оцінки та побудовано модифікацію для малих вибірок, яка зберігає асимптотичні властивості. Для випадку, коли регресори можна вважати випадковими, розглянуто векторну лінійну та поліноміальні моделі, для яких запропоновано консистентні оцінки для найкращого середньоквадратичного прогнозу відгуку. Доповідь відбудеться о 15:00 в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 20 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Andrey Pilipenko
Тема: Exponential a.s. synchronization of one-dimensional diffusions with non-regular coefficients