Синюкова Олена Миколаївна
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Список основних публікацій:
  1. Синюкова Е.Н., О геодезических отображениях в целом некоторых специальных классов римановых пространств - Геометрія, топологія та їх застосування. Збірник праць Інституту математики НАН України - vol. 6 - no. 2 - с. 195-206
  2. Синюкова Е.Н., О голоморфно-проективных отображениях "в целом" некоторых класов обобщенно рекуррентных келеровых пространств - Proceedings of the International Geometry Center - vol. 3 - no. 4 - с. 15-24 , doi: https://doi.org/10.1007/s10958-011-0500-x , doi: https://doi.org/10.1007/s10958-011-0500-x
  3. H. N. Sinyukova, Geodesic uniqueness in the whole of some generally recurrent Riemannian spaces - Journal of Mathematical Sciences - vol. 117 - no. 5 - с. 710-715 , doi: https://doi.org/10.1007/s10958-011-0500-x , doi: https://doi.org/10.1007/s10958-011-0500-x
  4. Синюкова О.М., Чепок О.Л., Практико-орієнтована форма організації процесу навчання як необхідна передумова опанування конструктивних елементів евклідової геометрії у закладах загальної середньої освіти. - Фізико-математична освіта - vol. 26 - no. 4 - с. 100-106