Дьомічев Костянтин Едуардович
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Організація: Київський міжнародний університет (Київ, Україна)
Посада: професор кафедри комп’ютерних наук
Область інтересів: математичне та комп’ютерне моделювання, чисельні методи, системи інтегро-диференціальних рівннянь
Список основних публікацій:
  1. K. Demichev, А. Petrov, Yu. Chernyakov, P. Steblyanko, V. Haydurov, Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-psevdoelastic-plasticity - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - no. 4/7 (94) - с. 25-33 , doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131644 , doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131644
  2. K. Domichev, P. Steblyanko, A. Petrov, Modeling the behavior of the body with pseudo-elastic-plastic material at non-stationary loading - Металофізика та новітні технології, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України - vol. 43 - no. 43, випуск 1 - с. 107–128 , doi: https://doi.org/10.15407/mfint , doi: https://doi.org/10.15407/mfint
  3. К.Е. Дьомічев, О.Д. Петров, П.О. Стеблянко, Моделювання поведінки елементів виготовлених з матеріалів з пам’яттю форми при значних деформаціях - Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій - no. 32 - с. 81-94
  4. К.Е. Дьомічев, П.О. Стеблянко, О.Д. Петров, Нелінійна феноменологічна модель поведінки функціонально-неоднорідних матеріалів - Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницько. Серія Прикладна математика. Інформатика - no. №1(1) - с. 4-12