Вєтров Олег Станіславович
Член КМТ
Організація: Донецький національний університет імені Василя Стуса (Донецьк, Україна)
Посада: старший викладач
Область інтересів: теорія оболонок, механіка деформовного твердого тіла, комп’ютерні науки
Список основних публікацій:
  1. Vetrov O.S., Shevchenko V.P., Study of the stress-strain state of orthotropic shells under the action of dynamical impulse loads Journal of Mathematical Sciences - Journal of Mathematical Sciences - vol. 183 - no. 2 - с. 231-240 , doi: 10.1007/s10958-012-0809-0 , doi: 10.1007/s10958-012-0809-0
  2. Sytar H., Vietrov O., Diachenko D., Synonymizer of the Ukrainian Language: Stage of Creation, Features of a Database Update and Software Implementation - Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference - с. 448-458
  3. Білоус Р., Вєтров О., Проблема коректності комп’ютерних обчислень при підготовці майбутніх фахівців галузі IT - Heritage of european science: engineering and technology, informatics, security, transport, architecture. Monographic series «European Science». Book 2. Part 3 - vol. 3 - no. 2 - с. 81-96 , doi: 10.30888/978-3-9821783-5-6.2020-02-03-019 , doi: 10.30888/978-3-9821783-5-6.2020-02-03-019
  4. Ветров О.С., Шевченко В.П., Русаков В.Ф., Динамика тонких оболочек с учетом демпфирования под действием локальных нагрузок - Вісник Запорізького національного університету - no. 2 - с. 28-36
  5. Ветров О.С., Шевченко В.П., Динамика тонких пластин на упругом основании под действием локальных нагрузок - Труды ИПММ НАН Украины - vol. 27 - с. 81-88
Додаткова інформація:
Науковий керівник конкурсної роботи студента 4 курсу спеціальності 113 Прикладна математика Р.В. Білоуса «Дослідження рекурентної послідовності Мюллєра – парадокси комп’ютерних обчислень», що зайняла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, секція «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)» (Львів, 2021 рік) http://www.mmf.lnu.edu.ua/st/ol/1913 Заступник декана факультету математики та інформаційних технологій (2015-2019), заступник декана факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (2019-2020)