Дудкін Микола Євгенович
Член правління КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Організація: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (Київ, Україна)
Посада: професор, завідувач кафедри
Область інтересів: функціональний аналіз, сингулярно збурені оператори, теорія операторів, матриці Якобі, проблема моментів
Список основних публікацій:
  1. Ю.М.Березанський, М.Є.Дудкін, Якобієві матриці і проблема моментів. - Праці Інституту математики НАН України - vol. 105 - с. 504
  2. M.E.Dudkin, T.I.Vdovenko, On extensions of linear functionals with applications to non-symmetrically singular perturbations - Methods Funct. Anal. Topology - vol. 24 - no. 3 - с. 193-206
  3. M.E.Dudkin, T.I.Vdovenko, Dual pair of eigenvalues in rank one singular perturbations - Matematychni Studii - vol. 48 - no. 2 - с. 156-164
  4. M. Ē.Dudkīn , V. І.Kozak, Jacobi-type block matrices that correspond to the two-dimensional moment problem: polynomials of the second kind and the Weyl function - Ukrainian Math. J. - vol. 68 - no. 4 - с. 557-569
  5. M.E.Dudkīn, V. І.Kozak, Direct and inverse spectral problems for block Jacobi type bounded symmetric matrices related to the two dimensional real moment problem - Methods Funct. Anal. Topology - vol. 20 - no. 3 - с. 219-251