Боднарчук Ірина Миколаївна
Член наглядової ради КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Область інтересів: стохастичний аналіз, теорія ймовірностей, стохастичні диференціальні рівняння
Список основних публікацій:
  1. Bodnarchuk I.M., Shevchenko G.M., Heat equation in a multidimensional domain with a general stochastic measure. Theory of Probability and Mathematical Statistics, vol. 93, p. 1–17.(2016)
  2. Bodnarchuk I.M., Regularity of the Mild Solution of a Parabolic Equation with Stochastic. Ukrainian Mathematical Journal, vol. 69, no. 1, p. 1–18.(2017)
  3. Bodnarchuk I.M., Wave equation with a stochastic measure. Theory of Probability and Mathematical Statistics, vol. 94, p. 1–16. Theory of Probability and Mathematical Statistics, vol. 94, p. 1–16.(2017)
  4. Боднарчук I.M., Радченко В.М., Хвильове рiвняння на площинi, кероване загальною стохастичною мiрою. Теорія Ймовірностей та Математична Статистика, Вип. 98, с. 70-86. (2018)