Голомозий Віталій Вікторович
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Посада: ассистент
Область інтересів: теорія відновлення, стійкість ланцюгів Маркова, склеювання
Список основних публікацій:
  1. Vitaliy Golomoziy, An estimate for an expectation of the simultaneous renewal for time-inhomogeneous Markov chains - Modern Stochastics: Theory and Applications - с. 315 - 323
  2. В.В. Голомозий, Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова Теорія ймовірностей та математична статистика, 90, pp. 39 - 51, - 2014
  3. М.В. Карташов, В.В. Голомозий, Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, IМаксимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, I Теорія ймовірностей та математична статистика, 86, pp. 81 - 92, - 2012
  4. Голомозий В. В., Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 94, pp. 50 - 59, - 2016
  5. Голомозий В., Карташов М., Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 93, pp. 22 - 33, - 2015