Шевчук Ігор Олександрович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Посада: зав. каф. мат. аналізу
Область інтересів: теорія апроксимацій
Список основних публікацій:
  1. Leviatan, D.; Shevchuk, I. A., Some positive results and counterexamples in comonotone approximation . II. J. Approx. Theory 100 (1999), no. 1, 113-143
  2. Kopotun, K.; Leviatan, D.; Shevchuk, I. A., The degree of coconvex polynomial approximation . Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), no. 2, 409-415.
  3. Gilevich, Ya.; Shevchuk, I. A., Comonotone approximation. (Russian) Fundam. Prikl. Mat. 2 (1996), no. 2, 319--363.
  4. Dzyubenko, G. A.; Gilewicz, J.; Shevchuk, I. A., Piecewise monotone pointwise approximation . Constr. Approx. 14 (1998), no. 3, 311-348.
  5. Shevchuk, I. A., Approximation of monotone functions by monotone polynomials 63-78; (Russian) Mat. Sb. 183 (1992), no. 5, translation in Russian Acad. Sci. Sb. Math. 76 (1993), no. 1, 51-64.
Додаткова інформація:
Побудував теорію формозберігаючого наближення, читає нормативні курси з математичного аналізу, функціонального аналізу, теорії наближень, спецкурси