Станжицький Олександр Миколайович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Посада: завідувач кафедри загальної математики
Область інтересів: диференціальні рівняння з випадковими збуреннями, якісна теорія різницевих рівнянь, оптимальне керування
Список основних публікацій:
  1. А.М. Самойленко, О.М. Станжицький., Якiсний та асимптотичний аналiз диференцiальних рiвнянь з випадковими збуреннями. Київ: Наукова думка, 2009. – 335 с.
  2. A.M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi., Qualitative and asymptotic analysis of differential equations with random perturbations.: Singapore: World Scientific, 2011. – 322 p.
  3. A.M. Samoilenko, N.I. Mahmudov, O.M. Stanzhitskii., Existence, uniqueness and controllability results for neutral FSDES in Hilbert spaces Dynamic Systems and Applications. – 2008. – 17. – P. 53–70.
  4. A. M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi and A.M. Ateiwi., On invariant tori for a stochastic Ito systems - Journal of Dynamics and Differential Equations - vol. 17 - no. 4 - с. 737-758
  5. О.М. Станжицький, А.М.Ткачук., Дисипативнiсть диференцiальних та вiдповiдних їм рiзницевих рiвнянь Український Математичний Журнал. – 2006. – 58, № 9. – С. 1249–1256.
Додаткова інформація:
За допомогою методу функцій Ляпунова О.М. Станжицький вивів умови існування та стійкості інваріантних множин стохастичних систем. Ним отримано загальний принцип зведення в теорії стійкості таких систем. Для систем різницевих рівнянь отримав умови якісної відповідності між властивостями їх розв’язків та розв’язків відповідних їм диференціальних рівнянь. Ним отримано коефіцієнтні умови існування оптимальних керувань для систем звичайних та стохастичних диференціальних рівнянь. О.М. Станжицький – академік АН Вищої школи. За наукові досягнення нагороджений пам’ятною медаллю ім. М.М. Боголюбова.