Черевко Євген Володимирович
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Одеський національний економічний університет (Одеса, Україна)
Область інтересів: Майже ермітові многовиди, Майже контактні многовиди, Суперсиметричні моделі
Список основних публікацій:
  1. В. М. Кузаконь, Є. В. Черевко, Конформно-кєлерові простори та конформні перетворення тензору енергії-імпульсу Proc. Inter. Geom. Center, v.4, № 4, 2011, c. 20-26.
  2. Є. В. Черевко, Групи конформних перетворень локально конформно-келерових многовидів і гомотетій келерових многовидів. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична, № 82 Випуск 82, 2016 c. 208-216.
  3. Cherevko Y., Berezovski V., Chepurna O., Complex Submanifolds of LCK-manifold, Pseudo-Vaisman and Vaisman Manifolds Proceedings of a meeting held 31 January - 2 February 2017, Bratislava, Slovak Republic. p. 343 - 352.
  4. Cherevko Y., Berezovski V., Chepurna O., Conformal mappings of Riemannian manifolds preserving the generalized Einstein tensor Proceedings of a meeting held 6 - 8 February 2018, Bratislava, Slovak Republic. p. 224 - 231.
  5. Черевко Є. В., Чепурна О. Є., Інваріантні об'єкти конформно голоморфно-проективних перетворень ЛКК-многовидів Proc. Inter. Geom. Center, v.10, № 3-4, 2017 c.29-43.
  6. Cherevko Y., Berezovskii V., Nenka R., Leshchenko S., Almost geodesic mappings of the second type of spaces with affine connection onto two-symmetric spaces - Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019. Bratislava: Spektrum STU - с. 41-49
  7. Cherevko Y., Berezovskii V., Nenka R., Leshchenko S., Infinitesimal conformal transformations of Riemannian manifolds which preserve the generalized Einstein tensor - Proceedigs 19th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2020 - с. 244-252