Олійник Андрій Степанович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Область інтересів: динамічні системи, теорія груп, теорія напівгруп, теорія графів