Голуб Анатолій Петрович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Організація: Інститут математики НАН України (Київ, Україна)
Посада: Провідний науковий співробітник
Область інтересів: теорія наближень, aпроксимації Паде, спеціальні функції, біортогональні поліноми, обчислювальна математика
Список основних публікацій:
  1. Голуб А.П., Узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде - Київ: Ін-т математики НАН України - с. 222
  2. Голуб А.П., Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації. Огляд. - Укр. мат. журн. - vol. 55 - no. 3 - с. 307-359
  3. Голуб А.П., Чернецька Л.І., Двовимірні узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій двох змінних - Укр. мат. журн. - vol. 65 - no. 8 - с. 1035-1058
  4. Голуб А.П., Чернецька Л.І., Багатовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде для функцій багатьох змінних - Укр. мат. журн. - vol. 66 - no. 9 - с. 1166-1174
  5. Веселовська Г.М., Голуб А.П., Теореми існування багатовимірних узагальнених моментних зображень - Укр. мат. журн. - vol. 69 - no. 4 - с. 456-465