Дяченко Сергій Миколайович
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: доцент кафедри математики
Список основних публікацій:
  1. Дяченко Сергій Миколайович, Алгебри скінченного типу відносно односторонньої еквівалентності матриць - Науковий вісник Ужгородського університету - vol. 12-13 - с. 65-70
  2. Дяченко Сергій Миколайович, Зв'язні алгебри скінченного типу відносно односторонньої еквівалентності радикальних матриць - Комплексний аналіз і течії з вільними границями: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - vol. 3 - no. 4 - с. 170-174
  3. Дяченко Сергій Миколайович, Зображення напівгрупи T2xT2 над полем характеристики два - Наукові записки НаУКМА, серія фізика та математика. - no. 5 - с. 9—12
  4. Дяченко Сергій Миколайович, Напівгрупи  Рісса  надциклічною  групою  простого  порядку  скінченного зображувального  типу - Наукові записки НаУКМА. Сер. Фіз.- мат. науки. - vol. 178 - с. 23-26