Моклячук Михайло Павлович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Організація: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
Посада: професор
Область інтересів: стохастичні процеси, екстраполяція, інтерполяція, фільтрація, мінімаксні оцінки
Список основних публікацій:
  1. Моклячук М. П., Варіаційне числення. Екстремальні задачі. Підручник.– К., 1994, 2004, 2010; М., 2006
  2. Моклячук М. П., Основи опуклого аналізу
  3. Моклячук М. П., Негладкий аналіз та оптимізація
  4. Моклячук М. П., Робастні оцінки функціоналів від стохастичних процесів
  5. M. Moklyachuk, Minimax-Robust estimation technique for stationary stochastic processes. – Lambert Academic Publishing
  6. Mykhailo Moklyachuk, Anastasiaa Florenko, Nataly Shchestyuk, Interpolations problems for correlated random fields from observations in perforated plane.
  7. Mykhailo Moklyachuk, Anastasiaa Florenko, Nataly Shchestyuk, Interpolation problems for random fields from observations in perforated plane - Математичне та комп’ютерне моделювання, Камянець-Подільський НУ, Сер. . Техн. науки - no. 14 - с. 83-97