Дрінь Світлана Сергіївна
Член правління КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: старший викладач
Область інтересів: економічне моделювання, керування випадковими процесами, методики викладання математичних дисциплін, динамічне програмування, статистичні дослідження
Список основних публікацій:
  1. Дрінь С.С., Дрінь І.І., Математична модель глобального економічного процесу з нелокальними умовами - Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці - с. 152
  2. S.S. Drin, I.I. Drin, Ya. M. Drin, Representation of solution for fully nonlocal diffusion equations with deviation time variable - Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics , doi: 10.1117/12.2304312 , doi: 10.1117/12.2304312
  3. S Drin, I Drin, Y Drin, The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation - Наукові записки НаУКМА - vol. 201 - с. 5-7
  4. Drin S.S., Drin Y.M., Petryshyn R.I., The cauchy problem for autonomous quasilinear parabolic pseudodifferential equation with variable symbols and deviating argument. - Chernivtsi: conference materials. – Chernivtsi - с. 122-124
  5. Дрінь С.С., Дрінь Я.М., Дослідження задач з нелокальними умовами для параболічних псевдодиференціальних рівнянь - Видавничий дім “Родовід” - с. 14-21