Прокоф’єв Павло Геннадійович
Член КМТ
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Список основних публікацій:
  1. Боднарчук Ю.В., Прокоф'єв П.Г., Про плоскі локально нільпотентні диференціювання. - Вісник КНУ ім. Т. Шевченка - no. №3 - с. 22-26
  2. Прокоф'єв П.Г, Локально нільпотентні диференціювання, що є сумами чотирьох Z3-однорідних диференціювань алгебри поліномів від трьох змінних - Наукові записки НаУКМА. - vol. 113 - с. 16-24
  3. Боднарчук Ю.В., Прокоф'єв П.Г, Локально нільпотентні диференціювання і автоморфізми Нагатівського типу поліноміальної алгебри. - Український математичний журнал. - vol. 61 - с. 1011-1024