Морозов Денис Іванович
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: доцент
Список основних публікацій:
  1. Морозов Д. І., Ізометрії та стискаючі функції кільця 2Z - Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки - no. 1 - с. 90-98
  2. Морозов Д. І., Рекурсивний критерій спряженості автоморфізмів у FAut T2. - Наукові записки НаУКМА - vol. 152 - с. 41-43
  3. Морозов Д. І., Скінченно-станова спряженість сферично-транзитивних автоморфізмів кореневого бінарного дерева - Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Cерія 1. Фізико-математичні науки - no. 12 - с. 5-12
  4. Морозов Д.И., Применение p-адической модели в решении конечно-становой сопряженности кусочно-линейных сферически-транзитивных автоморфизмов корневого бинарного дерева - Электронное моделирование - vol. 36 - no. 1 - с. 107-112
  5. Морозов Д.I., Ізометричність поліномів над кільцем цілих 2-адичних чисел - Науковi записки НаУКМА. Фiзико-математичнi науки. - vol. 113 - с. 13-15