Дуденко Маргарита Анатоліївна
Член КМТ
Вчене звання: старший науковий співробітник
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: старший викладач
Область інтересів: теорія графів, метричні простори, теорія алгоритмів
Список основних публікацій:
  1. Dudenko M., Oliynyk B., On unicyclic graphs of metric dimension 2 - Algebra and Discrete Math. - vol. 23 - no. 2 - с. 216--222
  2. Dudenko M., Oliynyk B., On unicyclic graphs of metric dimension 2 with vertices of degree 4 - Algebra and Discrete Math. - vol. 26 - no. 2 - с. 256--269
  3. Дуденко М. А., Листково сконструйовані уніциклічні графи - Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - no. 1 - с. 14--19