Чорней Руслан Костянтинович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: доцент
Область інтересів: керування випадковими процесами, керування запасами, динамічне програмування, стохастичні ігри, еколого-економічне моделювання
Список основних публікацій:
  1. Chornei R., On the Nash Equilibrium in Stochastic Games of Capital Accumulation on a Graph - Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. ICDSIAI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing - vol. 836 - с. 125–133
  2. Чорней Р. К., Про єдиність рівноваги за Нешем у стохастичних іграх накопичення капіталу на граф - Комп’ютерні технології. — Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили - vol. 308 - с. 308
  3. Чорней Р. К., Про деякі застосування теорії керування марковськими полями спеціальної структури - Наукові записки НаУКМА. Сер. Фіз.-мат. науки. - vol. 178 - с. 27–33
  4. Ковальчук Н. Д., Чорней Р. К., Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом - Наукові записки НаУКМА - vol. 151 - с. 127–134
  5. Chornei R. K., Daduna H., Knopov P. S., Control of Spatially Structured Random Processes and Random Fields with Applications. - New York: Springer Science + Business Media, Inc - с. 261