Братик Михайло Васильович
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: старший викладач кафедри
Список основних публікацій:
  1. М.В. Братик, Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, Про збіжність максимальної ймовірності успіху в задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, заданої за допомогою броунівського та дробово-броунівського рухів - Теорія ймовірностей та математична статистика. - no. 84 - с. 46-57
  2. М.В. Братик, Ю.С. Мішура, Узагальнення задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, що задається за допомогою скінченного числа броунівських та дробово-броунівських рухів - Theory of Stochastic Processes - no. 14(30) - с. 27-38