Михайлевич Вадим Михайлович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: доцент
Список основних публікацій:
  1. Михалевич В.М., К моделированию системы принятия решения для необайесовских задач - Доповіді Національної академії наук України - no. No5 - с. 45–51
  2. Михалевич В.М., К задаче принятия решений с денежными последствиями / В.М. Михалевич - Кибернетика и вычислительная техника - no. No163 - с. 3–22.
  3. Михалевич В. М., Янівський О. М., До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності. - Наукові записки НаУКМА. Сер. Фіз.-мат. науки. - no. 201 - с. 8-11
  4. Михалевич В. М., До моделювання системи прийняття рішення - Наукові записки НаУКМА - no. 178 - с. 27-36
  5. Михалевич В. М., До побудови закономірності статистично нестійкої послідовності - Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки - no. 165 - с. 26-28