Тимошкевич Лариса Миколаївна
Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Організація: Києво-Могилянська академія (Київ, Україна)
Посада: старший викладач
Область інтересів: математичний аналіз, дискретна математика, спектральна теорія графів, теорія операторів
Список основних публікацій:
  1. Кириченко А. А., Самойленко Ю. C., Тимошкевич Л. М., Структура систем ортопроекторiв, пов’язаних зi злiченними деревами Кокстера - Український математичний журнал - vol. 66 - no. 9 - с. 1185–1192
  2. Тимошкевич Л. М., Оберненi спектральнi задачi на реберно-зважених графах - Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки - no. 14 - с. 165–175
  3. Tymoshkevych L. M., On spectral theory of Coxeter graphs and its applications, - Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія фізико-математичні науки - no. 1 - с. 27–33