Побережець Іван Іванович
Член КМТ
Науковий ступінь: доктор філософії
Організація: Уманський національний університет садівництва (Умань, Україна)
Посада: старший викладач кафедри математики і фізики
Область інтересів: математична статистика, теорія ймовірностей
Список основних публікацій:
  1. S.I. Poberezhets, O.V. Kovalchuk, B.M. Savchenko, R. Sh. Ibrahimov, T.M. Kovalchuk, I.I. Poberezhets, Dynamics of the conductance temperature dependence for composite based on linear polyethylene with impurity of soot and calcite - Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics - vol. 22 - no. 3 - с. 285-292
  2. Побережець І.І., Оцінка якості рослинних соків за фізичними параметрами - Товари і ринки - no. 2 - с. 84-88
  3. Побережець І.І., Ковальов Л.Є., Застосування ймовірнісного моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків - Наукові вісті НТУУ "КПІ" - no. 6 - с. 22-28
  4. І.І. Побережець, В.І. Побережець, І.І. Побережець, Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів отриманих методом двох параметрів - Збірник наукових праць Уманського НУС - с. 111-118
  5. Романовський І.Я., Романовська Т.І., Побережець І.І., Побережець В.І., Електропровідність рослинних соків - Енергетика і автоматика - no. 2 - с. електронне наукове фахове видання