Семінари за 26.1.2022
Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Вт, 04 січня 2022
Час: 13:01
Доповідач: Віталій Шпаківський
Тема: Н-аналітичні функції в тривимірній некомутативній алгебрі

Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85958268840
Дата: Вт, 11 січня 2022
Час: 14:01
Доповідач: Андрій Дороговцев (Перенесено в зв'язку зі зборами трудового колективу)
Тема: Квадратична ентропія та стохастичні потоки
Анотація:

Процес броунівського руху використовується з початку 20-го сторіччя як модель хаотичного руху частинки, який відбувається за рахунок її взаємодії з молекулами середовища. Відомо, що цей процесс добре описує явища дифузії та переносу тепла.

         З 70-х років 20-ого сторіччя виникає інтерес до великих сукупностей броунівських процесів, що пов'язані між собою. Причиною цього є ймовірнісно -статистичний підхід до опису явища турбулентності, започаткований Колмогоровим та його учнями. Ізотропні потоки броунівських частинок досліджувались багатьма авторами. При цьому у більшості робіт метою було отримати результати схожі до типових для детермінованих та випадкових динамічних систем, які породжені рівняннями з диференційовними коефіцієнтами.

           Паралельно виникають стохастичні потоки із сингулярностями, тобто такі, в яких може відбуватися склеювання частинок або їх перетворення на хмарки. Для таких потоків відображення за просторовою змінною вже не є дифеоморфізмами, інколи важко довести навіть їх вимірність. Тому для таких стохастичних потоків потрібно розглядати нові геометричні характеристики. Саме цьому присвячено доповідь. Буде розглянуто такі характеристики як загальний час вільного пробігу, максимальне відхилення на відрізку, квадратична ентропія потоку. Останнє поняття було запропоновано доповідачем для характеризації одновимірних броунівських потоків, але виявилося корисним при дослідженні геометрії множин у нескінченновимірних просторах, гаусівських процесів та побудові математичних моделей полімерів. Окрім отриманих результатів буде сформульовано й деякі нерозв'язані проблеми.


Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85958268840
Дата: Вт, 11 січня 2022
Час: 14:01
Доповідач: А.А.Дороговцев
Тема: Квадратична ентропія та стохастичні потоки
Анотація:

Процес броунівського руху використовується з початку 20-го сторіччя як модель хаотичного руху частинки, який відбувається за рахунок її взаємодії з молекулами середовища. Відомо, що цей процесс добре описує явища дифузії та переносу тепла.

         З 70-х років 20-ого сторіччя виникає інтерес до великих сукупностей броунівських процесів, що пов'язані між собою. Причиною цього є ймовірнісно -статистичний підхід до опису явища турбулентності, започаткований Колмогоровим та його учнями. Ізотропні потоки броунівських частинок досліджувались багатьма авторами. При цьому у більшості робіт метою було отримати результати схожі до типових для детермінованих та випадкових динамічних систем, які породжені рівняннями з диференційовними коефіцієнтами.

           Паралельно виникають стохастичні потоки із сингулярностями, тобто такі, в яких може відбуватися склеювання частинок або їх перетворення на хмарки. Для таких потоків відображення за просторовою змінною вже не є дифеоморфізмами, інколи важко довести навіть їх вимірність. Тому для таких стохастичних потоків потрібно розглядати нові геометричні характеристики. Саме цьому присвячено доповідь. Буде розглянуто такі характеристики як загальний час вільного пробігу, максимальне відхилення на відрізку, квадратична ентропія потоку. Останнє поняття було запропоновано доповідачем для характеризації одновимірних броунівських потоків, але виявилося корисним при дослідженні геометрії множин у нескінченновимірних просторах, гаусівських процесів та побудові математичних моделей полімерів. Окрім отриманих результатів буде сформульовано й деякі нерозв'язані проблеми.


Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Чт, 20 січня 2022
Час: 10:01
Доповідач: Sergiy Maksymenko
Тема: Foliations on non-compact surfaces and pseudoharmonic functions
Анотація:

Доповідь присвячена топологічній структурі одновимірних шаувань на некомпактних поверхнях, шари яких є некомпактними але замкненими підмножинами, та зв'язку таких шарувань з шаруваннями на множини рівня гармонічних функцій.

https://bbb.imath.kiev.ua/b/ser-oz9-5mp-2cc


Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 26 січня 2022
Час: 14:01
Доповідач: Anatoliy Petravchuk (Taras Shevchenko Kyiv National University)
Тема: Centralizers of elements in Lie algebras of vector fields with polynomial coefficients

Календар

4 11 20 26