Семінари за 28.10.2020
Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Ср, 28 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Сергій Шкляр
Тема: Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації).
Анотація: Розглянуто лінійні та лінійні за параметром моделі регресії з похибками в змінних. У теоремі про консистентність оцінки TLS послаблено умови консистентності. Оцінки в загальній поліноміальній моделі застосовано в часткових випадках - для оцінювання параметрів кривої другого порядку та параметрів двох прямих. Показано консистентність та асимптотичну нормальність оцінки. Розглянуто нелінійні моделі регресії з похибками вимірювання. Наведено умови консистентності оцінок у моделях Берксона. Показано ідентифіковність моделі логістичної регресій (в припущенні, що похибка вимірювання гауссівська, при мінімальних припущеннях на розподіл спостереженої випадкової величини та без використання side conditions). Запропоновано нові моделі, де можуть використовуватись умовні оцінки. Розглянуто задачу оцінювання тренду на тлі гауссівського процесу. обудовано оцінки для точності наближення дробового броунівського процесу мартингалом. Побудовано оцінки в моделі радіаційних ризиків з класичною похибкою та похибкою Берксона. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Календар

1 2 5 6 7 8 12 13 15 19 20 21 26 27 28 29