Семінари за 24.2.2020
Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пн, 24 лютого 2020
Час: 14:02
Доповідач: І.В. Розора
Тема: Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Основною тематикою є оцiнювання невiдомої iмпульсної перехiдної функцiї та вивчення статистичних властивостей побудованих оцiнок. Одержанi в дисертацiї результати можна умовно подiлити на три частини. Для отримання основних результатiв використовуються квадратично- гауссовi процеси. Тому у першiй частинi дослiджуються аналiтичнi властивостi цих випадкових процесiв. У другiй частинi розроблено методи оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї за рiзних умов, розглянуто їх властивостi та задачi перевiрки гiпотез, для чого використовується теорiя квадратично-гауссових випадкових процесiв. Окремо вивчається ситуацiя, коли вхiдним сигналом системи є модель гауссового випадкового процесу. Третя частина дисертацiї присвячена побудовi моделi випадкового процесу, який розглядається як вхiдний сигнал лiнiйної системи, iз заданою точнiстю та надiйнiстю у певних функцiональних просторах.

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: IM/2-208
Дата: Пн, 24 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Ю.А. Чаповський
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Тензорні добутки C*-алгебр (продовження).

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пн, 24 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Р.Є. Ямненко
Тема: Властивості випадкових процесів накопичення із деяких просторів Орліча (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Основною тематикою є оцiнювання розподілів деяких функціоналів екстремумного типу від випадкових процесів із деяких просторів Орліча експоненціального типу, зокрема субгауссових і фі-субгауссових процесів. У першій частині розглядаються оцінки ймовірності перевищення супремума виходу Орлічевих процесів за криву, друга частина досліджує властивості процесів накопичення із просторів Орліча, третя частина присвячена отриманню оцінок для норм відхилів процесів Орліча від заданої кривої.

Календар

3 4 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20 21 24 25 26 28