Семінари за 21.5.2020
Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: Zoom ID 819 5411 1820
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 12:05
Доповідач: О.І. Василик
Тема: Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: У першій частині дисертації досліджується клас V(φ,ψ) випадкових процесів як узагальнення класу φ-субгауссових випадкових процесів. Також у цій частині розглядаються умови Ліпшиця для φ-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню φ-субгауссових випадкових процесів, зокрема, процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для функціоналів розв'язків диференціальних рівнянь у частинних похідних вищих порядків з φ-субгауссовими початковими умовами. Четверта частина роботи містить результати дослідження властивостей строго φ-субгауссових процесів квазідробового ефекту, зокрема, оцінки для розподілів супремумів таких процесів.

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Vitalii Shpakivskyi
Тема: G-моногенні відображення у тривимірній асоціативній некомутативній алгебрі (G-monogenic mappings in a three-dimensional associative non-commutative algebra).

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Олег Макарчук (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Тема: Про деякі достатні умови абсолютної неперервності та сингулярності розподілу випадкових величин типу Джессена–Вінтнера
Анотація:

У доповіді представлені деякі достатні умови абсолютної неперервності та сингулярності розподілу випадкових величин, які є узагальненнями симетричних згорток Бернуллі.


Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната:
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 16:05
Доповідач: Ростислав Ямненко (КНУ імені Тараса Шевченка)
Тема: Властивості випадкових процесів накопичення із деяких просторів Орліча (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Основною тематикою є оцiнювання розподілів деяких функціоналів екстремумного типу від випадкових процесів із деяких просторів Орліча експоненціального типу, зокрема субгауссових і фі-субгауссових процесів. У першій частині розглядаються оцінки ймовірності перевищення супремума виходу Орлічевих процесів за криву, друга частина досліджує властивості процесів накопичення із просторів Орліча, третя частина присвячена отриманню оцінок для норм відхилів процесів Орліча від заданої кривої.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Марина Нестеренко
Тема: Реалізація алгебр Лі

Календар

7 12 14 19 20 21 22 26 28 29