Семінари за 28.5.2020
Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Анатолій Маляренко (Mälardalen University, Sweden), Мартін Остоя-Старжевський (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
Тема: Моделювання кілець навколо планет за допомогою випадкових полів
Анотація:

Ми розглядаємо кінематику кілець навколо планет і моделюємо вектор кутової швидкості частинки кільця як випадковий переріз спеціального векторного розшарування. Фрактали з'являться лише в кінці доповіді, коли виявиться, що таке випадкове поле повністю визначається за допомогою послідовності неперервних функцій, що означені на декартовому квадраті деякої фрактальної множини.


Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/84638296471?pwd=TEhkeS9nUmhlVnk0bTJtVk1QSVhtQT09
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 16:05
Доповідач: Ольга Василик (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Тема: Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (За матеріалами докторської дисертації)
Анотація: У першій частині дисертації досліджується клас V(φ,ψ) випадкових процесів як узагальнення класу φ-субгауссових випадкових процесів. Також у цій частині розглядаються умови Ліпшиця для φ-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню φ-субгауссових випадкових процесів, зокрема, процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для функціоналів розв'язків диференціальних рівнянь у частинних похідних вищих порядків з φ-субгауссовими початковими умовами. Четверта частина роботи містить результати дослідження властивостей строго φ-субгауссових процесів квазідробового ефекту, зокрема, оцінки для розподілів супремумів таких процесів.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Наталія Іванова
Тема: Про деякі застосування диференційної геометрії в реальному житті

Календар

7 12 14 19 20 21 22 26 28 29