Семінари за 11.6.2020
Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 11 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач:
Тема: C. Грищук, Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з простими характеристиками

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 11 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Ольга Василик (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»)
Тема: Узагальнення $\varphi$-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації) / Generalizations of $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes and their applications (presentation of the D.Sc. degree thesis)
Анотація:

У першій частині основного тексту дисертації досліджується клас $V(\varphi,\psi)$ випадкових процесів як узагальнення класу $\varphi$-субгауссових випадкових процесів, розглядаються умови Ліпшиця для $\varphi$-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню $\varphi$-субгауссових випадкових процесів, зокрема процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для розподілів супремумів деяких $\varphi$-субгауссових випадкових полів. Четверта частина містить результати дослідження властивостей строго $\varphi$-субгауссових процесів квазідробового ефекту.

The first part of the thesis contains results obtained for the class $V(\varphi,\psi)$ of stochastic processes, which is a generalization of the class of $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes. Lipschitz conditions for the $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes are considered and wavelet expansions of these processes are studied. The second part of the thesis is devoted to simulation of the $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes, particularly processes of generalized fractional Brownian motion. In the third part estimations for distributions of the suprema of some $\varphi$-sub-Gaussian random fields are obtained. In the fourth part properties of the strictly $\varphi$-sub-Gaussian quasi shot noise processes are studied.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 11 червня 2020
Час: 18:06
Доповідач: Роман Попович
Тема: Основи симетрійного аналізу у класах диференціальних рівнянь (продовження)

Календар

4 5 9 11 17 18 23 25