Семінари за 1.10.2021
Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Пт, 01 жовтня 2021
Час: 11:10
Доповідач: Сергій Янченко (Інститут математики НАН України)
Тема: Колмогоровськi поперечники та ентропiйнi числа класiв Нiкольського–Бєсова

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Пт, 01 жовтня 2021
Час: 17:10
Доповідач: Дмитро Попович
Тема: Узагальнення контракцiй Iньоню–Вiгнера i лiївськи ортогональнi оператори

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 05 жовтня 2021
Час: 17:10
Доповідач: Max von Renesse (University of Leipzig)
Тема: Brownian motion on Wasserstein space and Dean-Kawasaki models

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 07 жовтня 2021
Час: 10:10
Доповідач: Сергій Грищук
Тема: Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою (продовження)

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 07 жовтня 2021
Час: 15:10
Доповідач: Микола Мороз (Інститут математики НАН України)
Тема: Задача Гаусса–Кузьміна для різницевого представлення дійсних чисел рядами Енгеля / Gauss–Kuzmin problem for difference Engel series representation of real numbers
Анотація:

Доповідь присвячена множинам дійсних чисел з $(0; 1]$, що задані умовами на їхні цифри у різницевому представленні рядами Енгеля. Зокрема, сформульовано та розв'язано задачу про різницеве представлення дійсних чисел рядами Енгеля, яка є аналогічною до задачі Гаусса–Кузьміна щодо ланцюгових дробів.

In the talk, we consider sets of real numbers from $(0, 1]$ defined by conditions on their digits of the difference Engel series representation. In particular, the so-called Gauss–Kuzmin problem for the difference Engel series representation of real numbers is introduced and solved. This is an analogue of the corresponding problem for continued fractions.

Онлайн/Online: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/3-305
Дата: Пн, 11 жовтня 2021
Час: 11:10
Доповідач: Панчук Анастасія Анатоліївна
Тема: Біфуркації зіткнення з межею для хаотичних атракторів в одновимірних відображеннях з декількома розривами

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/3-305
Дата: Пн, 11 жовтня 2021
Час: 11:10
Доповідач: Сушко Ірина Михайлівна
Тема: Біфуркаційні структури одного двовимірного розривного відображення

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 12 жовтня 2021
Час: 17:10
Доповідач: Ilya Pavlyukevich (Friedrich Schiller University Jena)
Тема: Lévy-Driven Linear Transport Equations

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 19 жовтня 2021
Час: 17:10
Доповідач: Jasmina Djordjevic (University of Oslo)
Тема: Backward stochastic differential equations with interaction

Міжнародний семінар в рамках проєкту "SOMPATY: Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced TechnologY"
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://zoom.us/j/91749209940?pwd=N2VZYUdFcm1ZdmhkTlkrK2tnVGEwZz09
Дата: Чт, 21 жовтня 2021
Час: 10:10
Доповідач: Carsten Trunk (Technische Universität Ilmenau, Germany)
Тема: Sturm-Liouville, PT-symmetric operators and diffrential algebraic equations
Анотація:

 Abstract: 

We discuss various research activities which are present in Ilmenau.

The idea is to present our group in Ilmenau to the colleagues in the Sompaty network


Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Пт, 22 жовтня 2021
Час: 15:10
Доповідач: Сергій Дмитренко (НПУ імені М. П. Драгоманова)
Тема: Двосимвольні системи кодування чисел, пов'язані з ланцюговими дробами, та їх застосування (за матеріалами кандидатської дисертації) / Two-symbol systems of encoding of numbers related to continued fractions and their applications (presentation of the C.Sc
Анотація:

Онлайн: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Пн, 25 жовтня 2021
Час: 14:10
Доповідач: Сергій Скворцов (Житомирський державний університет ім. Івана Франка)
Тема: Локальна поведінка відображень з необмеженою характеристикою
Анотація:

Це фаховий семінар, організований відділом комплексного аналізу і теорії потенціалу для попередньої експертизи дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

В роботі досліджується локальна поведінка відображень в метричних просторах. Відображення, що розглядаються, зазвичай, задовольняють деяку модульну умову: нерівність Полецького або "обернену" нерівність Полецького. Одним із ключових інструментів реалізації такого підходу є поняття модуля сімей кривих. Доведено теореми про одностайну неперервність сімей відображень у внутрішній та межових точках, про логарифмічну гельдеровість відображень з "оберненою" нерівністю Полецького, аналог теореми Сохоцьокого-Касораті-Вейерштраса у метричних просторах та ін.

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82085617088?pwd=VUduTHZDOGNVSHhZYWFaZ2NSM0FrUT09

Meeting ID: 820 8561 7088
Passcode: 849023

 


Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85958268840
Дата: Вт, 26 жовтня 2021
Час: 12:10
Доповідач: Олексій Ребенко
Тема: Про найпростіше доведення формули Келі
Анотація:

Отримана формула кількості m-кореневих помічених графів-лісів із заданим числом вершин. Частинним випадком (m=1) є формула  Келі(Cayley’s formula).

Встановлений зв'язок з рівнянням Кірквуда-Зальцбурга для кореляційних функцій системи взаємодіючих точкових частинок.


Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09
Дата: Вт, 26 жовтня 2021
Час: 15:10
Доповідач: Володимир Кошманенко
Тема: Динамічні системи: спектр, хаос, фрактали
Анотація: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 26 жовтня 2021
Час: 17:10
Доповідач: Ekaterina Glinyanaya (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: On a construction of the space of functionals from point measures in the Arratia flow

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 28 жовтня 2021
Час: 18:10
Доповідач: Сергій Максименко
Тема: Smooth shifts along orbits of vector fields and their applications

Календар

1 5 7 11 12 19 21 22 25 26 28