Семінари за 2.3.2021
Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 02 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Ivan Feshchenko
Тема: On sums of marginal subspaces

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: Zoom Meeting https://zoom.us/j/96457684984?pwd=VWVLa2ZvdlBlSmdzYWxoVHc3UDREQT09 Meeting ID: 964 5768 4984 Passcode: 546447
Дата: Ср, 03 березня 2021
Час: 14:03
Доповідач: Олексій Ребенко (Інститут математики НАН України)
Тема: Кореляція кластерів
Анотація:

Описані кореляції кластерів та оцінки їх спадання. Виведені нові рівняння для частково зв’язних кореляційних функцій, які описують взаємодію між кластерами. Розв’язки цих рівнянь записуються у вигляді розкладів, доданки яких представляються аналітичними внесками від діаграм-лісів. Отримана формула для кількості діаграм-лісів при заданій кількості кластерів і часинок у кожному кластері. Ця формула узагальнює відому формулу Келі кількості діаграм-дерев з заданим числом вершин.

Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96457684984?pwd=VWVLa2ZvdlBlSmdzYWxoVHc3UDREQT09

Meeting ID: 964 5768 4984
Passcode: 546447

 


Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09
Дата: Ср, 03 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Максим Романов
Тема: Задачі обробки великих даних у промисловості
Анотація:

Буде розглянуто типову задачу класу застосунків предиктивної аналітики на промислових підприємствах при оптимізації процесів планування виробництва. Розкрито її контекст, місце у ієрархії процесів керування виробництвом, моделі вхідних даних та очікувані результати використання. Наведено варіанти використання на прикладі підприємств харчової (овочепереробної) промисловості.


Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 04 березня 2021
Час: 15:03
Доповідач: Софія Ратушняк (Інститут математики НАН України)
Тема: Фрактальні функції і розподіли їх значень (за матеріалами дисертації доктора філософії) / Fractal functions and probability distributions of their values (presentation of the PhD degree thesis)

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 09 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Georgii Riabov
Тема: Constructing coalescing stochastic flows

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85943172589
Дата: Пт, 12 березня 2021
Час: 13:03
Доповідач: Олена Ванєєва
Тема: Групоїди еквівалентності в задачах групової класифікації

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 16 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Sadillo Sharipov
Тема: Some functional limit theorems for branching stochastic processes with immigration

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 17 березня 2021
Час: 14:03
Доповідач: Олексій Кузьмін (Гетеборзький університет / University of Gothenburg)
Тема: $С^*$-алгебра q-CCR iзоморфна алгебрi Кунца-Тьоплиця / $С^*$-algebra of q-CCR is isomorphic to the Cuntz-Toeplitz algebra
Анотація:

У цій доповоді ми розглянемо питання незалежності классу $С^*$-ізоморфізму алгебри $q$-канонічних коммутаційних співвідношень ($q$-CCR) від параметру деформації $q$. Ми доведемо що $q$-ССR ізоморфна алгебрі Кунца-Тьоплиця ($0$-CCR) для будь-якого $q$ такого що $|q| < 1$.

In this talk we consider the question of independence of $С^*$-isomorphism class of the $q$-canonical commutation relations ($q$-CCR) from the deformation parameter $q$. We prove that $q$-CCR is isomorphic to the Cuntz-Toeplitz algebra ($0$-CCR) for every $q$ such that $|q| < 1$.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92448165907?pwd=OW5Pam9nb1ZiNm1WckNKaitnaFVlZz09

Meeting ID: 924 4816 5907
Passcode: 986289


Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 18 березня 2021
Час: 15:03
Доповідач: Софія Ратушняк (Інститут математики НАН України)
Тема: Фрактальні функції і розподіли їх значень (фаховий семінар) / Fractal functions and probability distributions of their values (qualifying seminar)
Анотація:

Це фаховий семінар, організований відділом динамічних систем та фрактального аналізу для попередньої експертизи дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертаційне дослідження присвячене функціям, означеним на відрізку $[0; 1]$ у термінах двосимвольного $Q_2$-зображення чисел, що є самоподібним узагальненням класичного двійкового зображення, та його несамоподібного узагальнення — $Q_2^*$-зображення чисел.

This is a qualifying seminar organized by Department of Dynamical Systems and Fractal Analysis for preliminary expert examination of the submitted PhD degree thesis.

Two-symbol representations of real numbers are considered. The $Q_2$-representation of numbers is a self-similar generalization of the classic binary representation; and the $Q_2^*$-representation is its non-self-similar generalization. The thesis is devoted to functions defined on interval $[0, 1]$ in terms of $Q_2$- and $Q_2^*$-representations.


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 23 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Jens Fischer (University of Toulouse III - Paul Sabatier, University of Potsdam)
Тема: Social conflict and exclusion processes - a link

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: Пароль 11
Дата: Ср, 24 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Григорій Торбін, Ганна Іваненко
Тема: Про фрактальні властивості розподілів одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09
Дата: Ср, 24 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Ігор Ткачев
Тема: Класична задача дискретної математики — мінімізація диз'юнктивної нормальної форми у формалізмі реляційних схем
Анотація:

В доповіді буде розглянута класична задача дискретної математики мінімізація диз'юнктивної нормальної форми на основі формалізму реляційних схем. Буде показано що задача побудови мінімальної диз'юнктивній нормальної форми відповідає задачі побудові системи реляційних схем, що породжує задану мову у вигляді об'єднання множин спроможних розміток цих схем.


Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 25 березня 2021
Час: 15:03
Доповідач: Микола Мороз (Інститут математики НАН України)
Тема: Математичні об'єкти та задачі, що пов'язані з рядами Енгеля / Mathematical objects and problems related to Engel series
Анотація:

У доповіді буде розглянуто математичні об'єкти, при вивченні яких виникають ряди Енгеля; задачі, що вже розв'язані стосовно рядів Енгеля; взаємозв'язки між різними модифікаціями рядів Енгеля; відкриті проблеми, що пов'язані з рядами Енгеля.

In the talk, we examine how Engel series arise in studying some mathematical objects and consider already solved problems related to Engel series, relations between various modifications of Engel series as well as open problems related to Engel series.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 25 березня 2021
Час: 18:03
Доповідач: Ірина Єгорченко
Тема: Умовні диференціальні інваріанти
Анотація:

Розглянемо історію поняття умовних диференціальних інваріантів (УДІ),
співвідношення цього поняття та понять відносних та абсолютних
диференціальних інваріантів. УДІ можуть використовуватись для побудови рівнянь, які можуть бути умовно інваріантні відносно певного набору операторів (ми будемо розглядати частковий випадок абсолютної
інваріантності відносно алгебр поворотів, Галілея, Пуанкаре, та умовної інваріантності відносно додаткових операторів. Також це поняття, та опис відповідних УДІ дозволяє побудову класів рівнянь, які можуть бути редуковані відносно заданого анзацу.


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 30 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Yana Kinderknecht (Butko) (Technical University of Braunschweig)
Тема: Feynman-Kac formulae for generalised time-fractional evolution equations. Recent results.

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09
Дата: Ср, 31 березня 2021
Час: 17:03
Доповідач: Микита Яковлєв
Тема: Оцінювання параметрів лінійної регресії за наявності суміші класичної та берксонівської похибок у регресорі
Анотація:

Досліджується лінійна структурна модель регресії, у якій регресор спостерігається із сумішшю класичної та Берксонівської похибок вимірювання. Дисперсії класичної похибки та похибки Берксона вважаються відомими. Без припущень про нормальність будуються консистентні оцінки параметрів моделі та задаються умови їх асимптотичної нормальності. Побудовані оцінки розділяються на дві асимптотично незалежні групи.


Календар

2 3 4 9 12 16 17 18 23 24 25 30 31