Семінари за 28.5.2021
Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Пт, 28 травня 2021
Час: 11:05
Доповідач: Ольга Ровенська (Донбаська державна машинобудівна академія)
Тема: Екстремальні задачі для лінійних методів підсумовування рядів Фур'є
Анотація:

У доповіді йдеться про результати в екстремальних задачах теорії наближення лінійними методами підсумовування рядів Фур'є на класах неперервних періодичних функцій однієї та багатьох змінних. Зокрема, наводяться: точні константи в оцінках похибок наближення середніми Чезаро  функцій, які задовольняють умову Ліпшиця; асимптотичні рівності для точних верхніх меж відхилень сум Фейєра на класах аналітичних функцій дійсної змінної, а також для лінійних методів наближення типу середніх арифметичних та повторних середніх Валле Пуссена; асимптотичні рівності для точних верхніх меж відхилень  прямокутних сум Фур'є та Валле Пуссена на класах функцій  багатьох змінних.


Календар

6 11 18 19 25 26 28 31