Семінари за 1.7.2021
Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 01 липня 2021
Час: 15:07
Доповідач: Микола Працьовитий (НПУ імені М. П. Драгоманова; Інститут математики НАН України)
Тема: Один з класів фрактальних функцій (частина 2) / One class of fractal functions (part 2)
Анотація:

Вводиться в розгляд функція, яка має фрактальні властивості, залежить від нескінченної кількості параметрів і означується в термінах абсолютно збіжних нескінченних добутків та $Q_2$-зображення аргументу. Обговорюються ефекти, які мають місце при переході від класичного двійкового до $Q_2$-зображення.

We introduce the function with fractal properties that depends on infinitely many parameters and is defined in terms of absolutely convergent infinite products and $Q_2$-representation of argument. Effects arising during the transition from classic binary representation to $Q_2$-representation are discussed.


Календар

1