Семінари за 6.9.2021
Складні динамічні системи в природничих науках: теорія, математичне моделювання, чисельні методи та застосування до передових технологій
Керівники: О.М. Тимоха
Місце проведення: онлайн
Кімната:
Дата: Пн, 06 вересня 2021
Час: 11:09
Доповідач: Олександр Олексійович Покутний
Тема: Обмежені та майже періодичні розв'язки еволюційних рівнянь
Анотація:

Доповідь присвячена знаходженню необхідних та достатніх умов існування обмежених на всій осі розв'язків еволюційних рівнянь за припущення, що відповідне однорідне рівняння є експоненціально-дихотомічним на півосях. Буде показано, що у загальному випадку лінійна породжуюча задача може бути узагальненою нормально-розв'язною, нормально-розв'язною, $n$-нормальною, $d$-нормальною, нетеровою або Фредгольмовою.  Буде представлено  множину розв'язків з допомогою побудованого узагальненого оператора Гріна задачі про обмежені розв'язки. Наведено умови існування хаосу в складних системах.  


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 07 вересня 2021
Час: 17:09
Доповідач: Andrey A. Dorogovtsev (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: Lazy loop erased random walks and Ehrenfests model

Міжнародний семінар в рамках проєкту "SOMPATY: Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced TechnologY"
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://zoom.us/j/91749209940?pwd=N2VZYUdFcm1ZdmhkTlkrK2tnVGEwZz09
Дата: Чт, 09 вересня 2021
Час: 10:09
Доповідач: Kateryna Pozharska (Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
Тема: Sampling recovery of multivariate functions
Анотація:

 Abstract: We will discuss the recovery of multivariate functions from reproducing kernel Hilbert spaces in the uniform norm. We study a certain weighted least squares algorithm that uses the so-called ''standard information'', i.e., finite number of function values at some points. The main advantage of our approach is that the nodes are taken at random w.r.t. a tailored distribution and simultaneously for the whole class of functions. We show that the considered deterministic algorithm leads to near optimal results in several relevant situations. We additionally apply a recently introduced sub-sampling technique to further reduce the sampling budget.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 09 вересня 2021
Час: 18:09
Доповідач: Сергій Максименко
Тема: Symplectomorphisms of surfaces preserving smooth functions

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Вт, 14 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Григорій Торбін
Тема: Субгеометричні розклади Кантора

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 14 вересня 2021
Час: 17:09
Доповідач: Ievgen Karnaukh (Oles Honchar Dnipro National University)
Тема: Exit problems for Kou's process in a Markovian environment

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 16 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Руслан Скуратовський
Тема: Про підгрупи групи перетворень, які зберігають хвости $G_2$-зображення чисел / On subgroups of group of transformations preserving tails of $G_2$-representation of numbers
Анотація:

Онлайн-трансляція: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 16 вересня 2021
Час: 18:09
Доповідач: B.S. Ratanpal (The Maharaja Sayajirao University of Baroda, India)
Тема: Applications of Non-Linear Differential Equations in the Study of Superdense Stars on Geometrically Significant Spacetimes

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Вт, 21 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Bill Mance (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland)
Тема: Descriptive complexity in Cantor series
Анотація: A Cantor series expansion for a real number $x$ with respect to a basic sequence $Q=(q_1,q_2,\dots)$, where $q_i \geq 2$, is a generalization of the base $b$ expansion to an infinite sequence of bases. Ki and Linton in 1994 showed that for ordinary base $b$ expansions the set of normal numbers is a ${\Pi}^0_3$-complete set, establishing the exact complexity of this set. In the case of Cantor series there are three natural notions of normality: normality, ratio normality, and distribution normality. These notions are equivalent for base $b$ expansions, but not for more general Cantor series expansions. We show that for any basic sequence the set of distribution normal numbers is ${\Pi}^0_3$-complete, and if $Q$ is $1$-divergent then the sets of normal and ratio normal numbers are ${\Pi}^0_3$-complete. We further show that all five non-trivial differences of these sets are $D_2({\Pi}^0_3)$-complete if $\lim_i q_i=\infty$ and $Q$ is $1$-divergent. This shows that except for the trivial containment that every normal number is ratio normal, these three notions are as independent as possible.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 21 вересня 2021
Час: 17:09
Доповідач: Georgii Riabov (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: Construction of strong stochastic flows via consistent families of n-point motions

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 23 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Микола Працьовитий (НПУ імені М. П. Драгоманова; Інститут математики НАН України)
Тема: Один з класів фрактальних функцій (частина 3) / One class of fractal functions (part 3)
Анотація:

Вводиться в розгляд функція, яка має фрактальні властивості, залежить від нескінченної кількості параметрів і означується в термінах абсолютно збіжних нескінченних добутків та $Q_2$-зображення аргументу. Обговорюються ефекти, які мають місце при переході від класичного двійкового до $Q_2$-зображення.

We introduce the function with fractal properties that depends on infinitely many parameters and is defined in terms of absolutely convergent infinite products and $Q_2$-representation of argument. Effects arising during the transition from classic binary representation to $Q_2$-representation are discussed.

Онлайн/Online: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/ser-pku-ucy-cpd
Дата: Вт, 28 вересня 2021
Час: 12:09
Доповідач: Сергій Максименко
Тема: Деформації функцій на поверхнях

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 28 вересня 2021
Час: 17:09
Доповідач: Alexey Rudenko (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: Multiple intersections for functions of Brownian motion on Carnot group

Міжнародний семінар в рамках проєкту "SOMPATY: Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced TechnologY"
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://zoom.us/j/91749209940?pwd=N2VZYUdFcm1ZdmhkTlkrK2tnVGEwZz09
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 10:09
Доповідач: Jambul Yusupov (Laboratory for Advanced Studies, Turin Polytechnic University in Tashkent)
Тема: Modeling and design of PT-symmetric networks: Quantum transport, soliton dynamics and dissipation effects
Анотація:

 Abstract: We discuss extension of PT-symmetric quantum physics and soliton theory to the case of networks. In particular, we provide an approach for designing PT-symmetric quantum graphs. Also, we discuss the problem of sliton
dynamics in networks. Relation of the both problems to the issue of
dissipative networks will be also discussed.


Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 10:09
Доповідач: Сергій Грищук
Тема: Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою

Математичні проблеми механіки та обчислювальна математика
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната:
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 11:09
Доповідач: Тарас Олександрович Котов (Інститут математики НАНУ)
Тема: Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування
Анотація:

Виступ за матеріалами дисертації доктора філософії.

Join Zoom Meeting #95797178702 Time: Sep 30, 2021 11:00 PM Kiev

Meeting ID: 957 9717 8702  Passcode: 511948
 
 

ЧАСТИНА ДРУГА

Доповідь Олександра Пожарського

Апроксимації типу Паде та задачі відновлення функцій

 
 (Звіт за пророблену роботу)
   [продовження, за тим же самим посиланням]

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Олег Макарчук (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Тема: Асимптотична поведінка модуля характеристичної функції розподілу Кантора / Asymptotic behaviour of the absolute value of the characteristic function of the Cantor probability distribution
Анотація:

У доповіді представлені результати дослідження асимптотичної поведінки модуля характеристичної функції випадкової величини, функцією розподілу якої є класична сингулярна функція Кантора. Акцент зроблено на обчисленні верхньої границі модуля характеристичної функції розподілу Кантора. Розглядаються питання поглиблення відповідних результатів на клас випадкових величин, представлених $s$-ковим дробом з надлишковим набором цифр.

We discuss the random variable whose probability distribution function is a classic singular Cantor function. In the talk, we study the asymptotic behaviour of the absolute value of its characteristic function. In particular, we calculate the upper limit of the absolute value of the characteristic function of the Cantor probability distribution. Some extensions of such results on the class of random variables represented by $s$-adic expansion with a redundant set of digits are considered.

Онлайн/Online: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Календар

6 7 9 14 16 21 23 28 30